Sprawdziany i kartkówki z matematyki

  Dostępne zasoby

  W tym kursie podejmujemy zagadnienie pochodnej i pojęć z nią związanych. Uczestnicząc w nim przećwiczysz sposoby liczenia pochodnych (w tyme metodę obliczania pochodnej funkcji złożonych), poznasz regułę d'Hospitala, nauczysz się wyznaczać równanie stycznej do wykresu oraz wyznaczać ekstrema funkcji. Ukończenie kursu będzie nagrodzone oceną bardzo dobrą z matematyki.

  Sprawdziany i kartkówki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

  Wersje PDF.

  Kurs dla uczniów klas 5-6 Szkoły Podstawowej. Przygotowanie do udziału w konkursie matematycznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach

  Przetestuj swoją wiedzę z zakresu informatyki, komputerów i technologii informatycznych.

  Kurs zamiany jednostek w systemie metrycznym