Fakultet z Informatyki

Materiały z lekcji Informatyki realizowanej na poziomie rozszerzonym. W kursie zajmujemy się algorytmiką i podstawami programowania, wykorzystując do tego język Python.

Python - Wstęp do programowania

Pierwsze kroki w języku Python. W tym kursie poznajemy podstawy jednego z najbardziej popularnych języków programowania na świecie. Uczestnikiem może być osoba znająca podstawy matematyki szkolnej.

Test Wiedzy Informatycznej

Przetestuj swoją wiedzę z zakresu informatyki, komputerów i technologii informatycznych. Sprawdź się w zakresie wiedzy ogólnej, grafiki, sieci oraz programowania.

Układy równań z wieloma niewiadomymi

Kurs przeznaczony dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, rozwijający zagadnienie rozwiązywania układów równań z więcej niż jedną niewiadomą. Uczestnicząc w kursie posiądziesz wiedzę i umiejętności związane z:

  • rozwiązywaniem układów równań z wieloma niewiadomymi,
  • obliczaniem wyznacznika macierzy,
  • rozwiązywaniem układów równań metodą eliminacji Gaussa.