KL8 Powtórzenie przed egzaminem

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. Zawiera osiem działów oraz zbiór próbnych arkuszy egzaminacyjnych.

Przemysław Szlagor