8A Powtórzenie przed egzaminem

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. Zawiera osiem działów oraz zbiór próbnych arkuszy egzaminacyjnych.

Przemysław Szlagor

8B Powtórzenie przed egzaminem

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. Zawiera osiem działów oraz zbiór próbnych arkuszy egzaminacyjnych.

Przemysław Szlagor

8C Powtórzenie przed egzaminem

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. Zawiera osiem działów oraz zbiór próbnych arkuszy egzaminacyjnych.

Przemysław Szlagor