Konstrukcje geometryczne

Poziom 1 – klasy 4-6 szkoły podstawowej

 1. Dodawanie i odejmowanie odcinków,
 2. Symetralna odcinka,
 3. Konstrukcja średniej arytmetycznej dwóch odcinków,
 4. Podział odcinka na 4 części,
 5. Dwusieczna kąta,
 6. Podział kąta na 4 części,
 7. Prosta równoległa do danej prostej,
 8. Prosta prostopadła do danej prostej, przechodząca przez punkt na prostej,
 9. Prosta prostopadła do danej prostej, przechodząca przez punkt poza prostą,
 10. Konstrukcja trójkąta o zadanych bokach,
 11. Konstrukcja trójkąta równobocznego,
 12. Przenoszenie kąta,
 13. Konstrukcja trójkąta o dwóch zadanych kątach i jednym boku,
 14. Konstrukcja trójkąta o danych dwóch bokach i jednym kącie,
 15. Konstrukcja kwadratu,
 16. Konstrukcja prostokąta o danych dwóch bokach,
 17. Konstrukcja kwadratu o danej przekątnej,
 18. Konstrukcja prostokąta o danej przekątnej,
 19. Konstrukcja rombu o danych przekątnych,
 20. Konstrukcja równoległoboku o danych przekątnych,
 21. Konstrukcja sześciokąta foremnego,

Poziom 2 – gimnazjum

 1. Styczna do okręgu przechodząca przez punkt na okręgu,
 2. Styczna do okręgu przechodząca przez punkt poza okręgiem,
 3. Konstrukcja okręgu o danym promieniu stycznego do danego okręgu,
 4. Konstrukcja wspólnej stycznej do danych dwóch okręgów rozłącznych zewnętrznie,
 5. Konstrukcje kątów o miarach: 15o, 22,5o, 30o, 45o, 60o, 75o, 120o, 135o, 150o, 225o.
 6. (*) Konstrukcja pięciokąta foremnego,
 7. (*) Konstrukcja kątów o miarach 72o, 144o.
 8. Konstrukcja ośmiokąta foremnego,
 9. Konstrukcja dwunastokąta foremnego,
 10. Konstrukcja okręgu wpisanego w trójkąt,
 11. Konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie,
 12. Podział odcinka na dowolną liczbę części,
 13. Dla danego odcinka jednostkowego – konstrukcja odcinków o długościach √2, √3, √4…


Ostatnia modyfikacja: środa, 27 grudzień 2017, 09:23